Peter Boelhouwer

Hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft

Sinds bijna 40 jaar bestudeert Boelhouwer de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Boelhouwer was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties.

Ook is Boelhouwer voorzitter van het European Network for Housing Research en vice-voorzitter van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Verder is hij editor in chief van het International Journal of Housing and the Built Environment en lid van de curriculum commissie van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners. Boelhouwer coördineert het OTB/CBS expertisecentrum woningwaarde, dat onder meer ieder kwartaal de monitor koopwoningen uitbrengt. Ieder kwartaal bespreekt Boelhouwer de uitkomsten van deze monitor in het RTLZ programma Huizenindex.

Rosemarie van Ham

Adviseur klimaatadaptatie & inclusiviteit binnen de afdeling van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam

Voor haar werkzaamheden focust zij zich voor de onderwerpen klimaatadaptatie & inclusiviteit op de woningcorporaties, gezondheid en sociale rechtvaardigheid in Rotterdam.

In het verleden was zij onder andere gedetacheerd bij twee woningcorporaties in Rotterdam, dit resulteerde in een groter team en een andere manier van werken. Waar de gemeente en de woningcorporaties nu samenwerken om diverse vraagstukken op te lossen, beleid en strategie voor de prestatieafspraken op te stellen en te werken aan risicodialogen voor klimaatadaptatie. Wij werken in Rotterdam samen op basis van gelijkwaardigheid en uitwisseling van kennis en kunde.

Pieter Bregman

Bestuurder woningcorporatie Nijestee,

Pieter Bregman is bestuurder van Nijestee, met 15.000 woningen de grootste woningcorporatie van de stad Groningen. Hij studeerde hier economie en was in zijn studententijd al betrokken bij de volkshuisvesting; als kraker én als bewonersvertegenwoordiger.  Ook werkte hij mee aan wetenschappelijk onderzoek naar geldstromen van de overheid naar bouwen en wonen.

Hij werkt al meer dan dertig jaar in de sociale volkshuisvesting. Je zou kunnen zeggen: een bestuurder van de oude stempel, een betrokken idealist. Hij gelooft dat een ieder recht heeft op een goede en betaalbare woning, en in de merites van een ongedeelde stad. Daarin is plek voor iedereen, rijk of arm, zwart of wit, en is er letterlijk en figuurlijk zicht op vooruitgang. Hij is trots op de Nederlandse traditie van sociale volkshuisvesting. 

Daniël Depenbrock (gespreksleider)

Adviseur en directielid bij KAW

Daniël Depenbrock is adviseur en directielid bij KAW. Zijn achtergrond als economisch geograaf combineert hij met zijn passie voor het thema wonen. Waarom maken mensen hun keuzes? Hoe kun je hun behoeften vertalen naar plekken met leefkwaliteit?

Daniël is een geboren Leeuwarder met Groningse-Drentse roots, maar hij ziet hij zich vooral als Noorderling. Voor vele noordelijke gemeenten draagt Daniël zijn steentje bij aan het denken over vitale woonkernen, wijkvernieuwing en woningbouw. Hij voert met plezier het gesprek met iedereen die het wonen in het Noorden een stukje beter wil maken.