Samen voor een sterke regionale economie!

Zeven gemeenten en twee provincies werken in de regio Groningen-Assen samen over de eigen grenzen heen. Die ontkenning van de grenzen streven we niet na voor de overheden zelf. Daar werken we aan zodat de regio er sterk van wordt en bedrijven de grens niet als belemmering ervaren in ondernemen en in kansen. Bedrijven zien dat belang, de kerngroep van het Economisch Platform ook. Om samen voor de regio te gaan, organiseren we deze keer speciaal een bijeenkomst voor ú: medewerkers van de overheden die werken aan de regionale economie!

Trudy Huisman is voorzitter van de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ), waar het bedrijfsleven nauw betrokken is bij de regio. Ze is te gast en vertelt over hoe de samenwerking werkt voor de Regio Zwolle.

In deel twee kunt u kennismaken met collega-ambtenaren economie in de regio Groningen-Assen. We testen in dit uurtje ook uw kennis over het Economisch Platform, de economie van de regio en haar bedrijfsleven met een Platformquiz.